پروژه ترمیم
  • 2.jpg

شما ممکن است تاکنون با عبارت ( خانه هوشمند ) یا ( اتوماسیون ساختمان ) برخورد کرده باشید.اتوماسیون ساختمان در واقع سامانه کنترلی است که برای مدیریت تجهیزات گوناگون در یک محیط مسکونی یا تجاری جهت افزایش آسایش ، امنیت و همچنین کاهش مصرف انرژی الکتریکی به کار گرفته می شود .

بطور اختصار می توان به امکانات : حفاظتی ، امنیتی ،موزیک ، روشنایی ، پریزهای برق یا هر نوع مصرف کننده الکتریکی دیگر ،گرمایش و سرمایش ، پرده ها یا سایه بان های الکتریکی در یک خانه اشاره نمود .

تجهیزات کنترل شونده توسط سامانه ( ساختمان هوشمند ) می تواند شامل کل یا بخشی از موارد فوق باشد که در ادامه به آنها اشاره شده است .
کلیه سیستم های اتوماسیون ساختمان مبتنی بر چند بخش اصلی می باشد :

1. حسگرها بعنوان ابزارهای تشخیص یا اندازه گیری

2. عملکردها برای اجرای فرامین برنامه ریزی شده

3. ماژول های کنترل ( واحد های کنترل ) بعنوان رابط بین کاربر ( انسان ) و سیستم

اطلاعات
نام پروژه: پروژه ترمیم
طبقه: -
مدیر پروژه: -
تاریخ: -
مشتری: -
دانلود بروشور
انتخاب یک مجری مناسب می تواند زحمت های پیش روی بسیاری را از مسیر شما دور کند. قالب سازه با رنگبندی ویژه خود پروژه ها را نمایان تر می کند