عملیات مقاوم سازی و بهسازی سازه ها

ترمیم بتن

واژه "ترمیم بتن" به معنای هر گونه جایگزینی ، بازسازی  یا نوسازی موضعی سازه های بتنی می باشد. نیاز به ترمیم بتن ممکن است از عوامل جزئی مانند ترمیم سوراخ بولت و هوازدگی های عادی تا آسیب های جدی ناشی از فرسایش آب، بخ زدگی بتن یا فروریختن سازه متغیر باشد. در ضمن ترمیم بتن یکی از مراحل قبل از مقاوم سازی با FRP میباشد.علل خرابی بتن

خرابیهای بتن به طور کلی یا به صورت شیمیائی و یا به صورت فیزیکی می باشند. در ضمن  خرابی خطاهای اجرائی را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد که عمدتا نقش  تسریع در کاهش پایائی خواهند داشت. خلاصه انواع خرابی بتن در زیر ارائه شده است :

 1.   تخریب شیمیایی
 2.  تخریب فیزیکی
 3.   خطاهای اجرایی
 • حمله سولفاتها
 • حمله کلریدی و خوردگی فولاد
 • کربناتی شدن  
 • واکنش قلیایی سنگدانه ها
 • یخ زدگی وذوب متوالی
 • فرسایش و سایش
 • خلاء زایی
 • نفوذ نمک ها در بتن
 • حریق تاثیر شرایط محیطی
 • حمله باکتری ها
 • دانه بندی و طرح اختلاط نا مناسب بتن
 • به کارگیری آب بیش از حد مورد نیاز در مخلوط بتن
 • خاک دار بودن شن و ماسه  
 • تراکم نا مناسب بتن
 • عمل آوری نا مناسب بتن